Podziękowania dla Gości i Partnerów

Podziękowania dla Gości i Partnerów

Koncert z okazji 50-lecia Trubadurów był niezwykły. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji tak wspaniałego wydarzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrowi Glińskiemu, Prezydent Miasta Łodzi Hannie Zdanowskiej, Wojewodzie Łódzkiemu Zbigniewowi Rau, Marszałkowi Województwa Łódzkiego Witoldowi Stępniowi, Stowarzyszeniu Mroga, Panu Andrzejowi Gaikowi, radnemu miasta Łodzi Sylwestrowi Pawłowskiemu, ks. Piotrowi Turkowi oraz wszystkim, którzy przybyli na galę jubileuszową. Bez Was ten koncert by się nie odbył. Dziękujemy!